ثبت نام در كارگروه ها

همشهريان محترم مي‌توانند باتوجه به تخصص خود عضو كارگروه‌هاي مرتبط با تخصص خود شده و ما را در پيشرفت شهرمان ياري فرمايند.

به شکل : 09xxxxxxxxx