رونق شبکه ریلی در انتظار چراغ سبز بخش خصوصی:رونق شبکه ریلی در انتظار چراغ سبز بخش خصوصی

رونق شبکه ریلی در انتظار چراغ سبز بخش خصوصی
دکتر سیدحسین افضلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به سهم ناچیز حمل و نقل ریلی از جابه جایی مسافر و بار در کشور، گفت: باید با برنامه ریزی منسجم طی ۱۰ سال آتی سهم شبکه ریلی در جابجایی کالا و مردم نسبت به جاده افزایش…
متن کامل خبر ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶

استانداردها در تولید خودرو باید ارتقا یابند:استانداردها در تولید خودرو باید ارتقا یابند

استانداردها در تولید خودرو باید ارتقا یابند
استانداردها در تولید خودرو باید ارتقا یابند در ادامه این نشست سیدحسین افضلی –عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس- با بیان اینکه استانداردها در تولید خودرو باید ارتقا یابند، گفت: در راستای ارتقاء صنعت خودروسازی رعایت ۸۲ استاندارد به گفته تولیدکنندگان با خروجی خودروهایی همچون پراید و نیسان همخوانی ندارد. نماینده…
متن کامل خبر