رشد سقف تسهیلات با افزایش زمان بازپرداخت اقساط همراه شود:وام ۲۰۰ میلیونی مسکن به گرانی یک شبه مسکن نمی انجامد

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن به گرانی یک شبه مسکن نمی انجامد
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی در مسیر تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه و خانه اولی ها کمبود درآمد آن ها به نسبت بازپرداخت های سنگین تسهیلات است.
متن کامل خبر ۱۹ فروردین, ۱۳۹۷