دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده:دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده

دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده
دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده با دکتر افضلی در محل مجلس شورای اسلامی
متن کامل خبر ۱۶ اسفند, ۱۳۹۶

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی:دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی
دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی در مجلس شورای اسلامی. در این دیدار مشکلات اساسی شهر اقلید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متن کامل خبر

سیستم 2Gو3Gدردکل شماره 1136آسپاس نصب وراه اندازی شد:سیستم ۲Gو۳Gدردکل شماره ۱۱۳۶آسپاس نصب وراه اندازی شد

سیستم ۲Gو۳Gدردکل شماره ۱۱۳۶آسپاس نصب وراه اندازی شد
به لطف خداوندمتعال تلاش وپیگیریهای نماینده ارزشمند شهرستانمان جناب دکترافضلی وهمچنین همت پرسنل محترم شرکت مخابرات شهرستان اقلید و همراه اول خاصه شرکت رخشان ارتباط سیستم ۲Gو۳Gدردکل شماره ۱۱۳۶آسپاس نصب وراه اندازی شد. دهیاری و شورای دهستان آسپاس ?? ⏬ @doctorafzali ?www.drafzali.com
متن کامل خبر ۹ اسفند, ۱۳۹۶