آخرین اخبار

دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده:دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده

دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده
دیدار رییس اداره آموزش و پرورش سده به همراه معاون آموزشی ایشان ،شهردار سابق سده و برادر پاسدار همت از حوزه مقاومت امام سجاد سده با دکتر افضلی در محل مجلس شورای اسلامی
متن کامل خبر ۱۶ اسفند, ۱۳۹۶

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی:دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی
دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی در مجلس شورای اسلامی. در این دیدار مشکلات اساسی شهر اقلید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متن کامل خبر