آخرین اخبار

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی:دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی

دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی
دیدار شهردار اقلید به همراه سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر اقلید با دکتر افضلی در مجلس شورای اسلامی. در این دیدار مشکلات اساسی شهر اقلید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متن کامل خبر ۱۶ اسفند, ۱۳۹۶