آخرین اخبار

شرکت توزیع برق استان فارس موافقت نمود به مشترکین کشاورزی جهت پمپاژ ثانویه:شرکت توزیع برق استان فارس موافقت نمود به مشترکین کشاورزی جهت پمپاژ ثانویه

شرکت توزیع برق استان فارس موافقت نمود به مشترکین کشاورزی جهت پمپاژ ثانویه
با پیگیری های نماینده مردم شهرستان اقلید، علیرغم مشکلات پیش روی برق، شرکت توزیع برق استان فارس موافقت نمود به مشترکین کشاورزی جهت پمپاژ ثانویه، استخر های سیستم آبیاری نوین و افزایش قدرتها انشعاب کشاورزی واگذار گردد. کشاورزان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت برق شهرستان اقلید مراجعه…
متن کامل خبر

جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس:جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس

جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس
جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی،مشتاقی لار فرماندارشهرستان اقلید،بخشدار سده و نمایندگان کشاورزان شهرهای سده و دژکرد با مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس در خصوص مسائل و مشکلات کشاورزان در این بخش
متن کامل خبر