آخرین اخبار

جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس:جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس

جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلیدبا مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس
جلسه ی مشترک دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی،مشتاقی لار فرماندارشهرستان اقلید،بخشدار سده و نمایندگان کشاورزان شهرهای سده و دژکرد با مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس در خصوص مسائل و مشکلات کشاورزان در این بخش
متن کامل خبر ۲۴ تیر, ۱۳۹۶

پیگیری ارتقاء نمایندگی استاندارد شهرستان اقلید به اداره:پیگیری ارتقاء نمایندگی استاندارد شهرستان اقلید به اداره

پیگیری ارتقاء نمایندگی استاندارد شهرستان اقلید به اداره
جلسه ی دکتر افضلی نماینده مردم شریف شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی با سرکار خانم مهندس پیروزبخت رییس سازمان استاندارد کشور و دکتر الستی معاون امور مجلس سازمان استاندارد در خصوص پیگیری ارتقاء نمایندگی استاندارد شهرستان اقلید به اداره
متن کامل خبر