جلسه هیات ایرانی با وزیر قفقاز شمالی و همچنین وزیر توسعه کشور روسیه:جلسه هیات ایرانی با وزیر قفقاز شمالی و همچنین وزیر توسعه کشور روسیه

جلسه هیات ایرانی با وزیر قفقاز شمالی و همچنین وزیر توسعه کشور روسیه
در سفر وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه به روسیه صورت پذیرفت: جلسه هیات ایرانی با وزیر قفقاز شمالی و همچنین وزیر توسعه کشور روسیه در این جلسه در خصوص راههای توسعه ارتباط دو کشور و استفاده از تجارب یکدیگر و همچنین چگونگی سرمایه گذاری در بخشهای راه، راه…
متن کامل خبر ۶ آبان, ۱۳۹۶